Voxlean AB

Startsidan

Om Voxlean

Våra tjänster

Kunder & Uppdrag

LEAN

Hur kan LEAN hjälpa oss?

Vi vill att varje uppdragsgivare skall utforma och äga sitt eget arbetssätt. Tillsammans tar vi fram det önskvärda tillståndet, som tidsättes och därefter arbetar uppdragsgivaren mot det målet. För att möjliggöra det arbetet ger vi fortlöpande stöd och utbildning i förbättringsmetoder och beteenden, både på golvet och i ledningsgruppen.

 
 
 

Vi tror på förbättringsarbete ur ett helhetsperspektiv, att det vi gör hänger ihop och understödjer de mål företaget vill uppnå. Vårt arbetssätt: Vi vill att varje uppdragsgivare skall utforma och äga sitt eget arbetssätt. Tillsammans tar vi fram det önskvärda tillståndet, som tidsättes och därefter arbetar uppdragsgivaren mot det målet. För att möjliggöra det arbetet ger vi fortlöpande stöd och utbildning i förbättringsmetoder och beteenden, både på golvet och i ledningsgruppen. Här kan vi då dela med oss de erfarenheter vi får från andra duktiga företag. Här är exempel på ”verktyg” vi använder oss av:

Exempel på verktyg vi använder oss av:

5S- ordning och reda, i verkstad och på kontoren

Operatörsunderhåll

SMED – ställtidsreduktion

Ledarskap i praktiken – hur stöttar ledare på bästa sätt?

Framtagande av mål; för företaget och för avdelningarna

Hur bedriver man ett förbättringsmöte?

Värdeflödesanalys- var finns flaskhalsarna?

LEAN-spel - Produktion och administration