Voxlean AB

Startsidan

Om Voxlean

Våra tjänster

Kunder & Uppdrag

LEAN, målstyrt förbättringsarbete och utveckling sedan 2004

 

Vi arbetar med utgångspunkt från de principer som utgör LEAN produktion – Toyotas arbetssätt som de flesta företag i Sverige och resten av världen vill anamma. Även om alla företag inte arbetar inom fordonsindustrin har vi märkt att principerna som LEAN- produktion bygger på är tillämpbara på all form av produktion, även tjänsteproduktion. En annan hörnsten i vårt arbetssätt är att vi alltid utgår från varje uppdragsgivares unika situation och bygger vårt förbättringsarbete tillsammans från det utgångsläget.

Vår målsättning är att samtliga medarbetare skall omfattas av arbetet med att utveckla verksamheten. Där ligger potentialen och styrkan. Ett företag arbetar med målstyrt förbättringsarbete när samtliga arbetslag har egna mål som också hänger samman med företagets övergripande mål. En annan viktig utgångspunkt är att vi gärna ser förbättringsarbete som en helhet; vilket är det önskvärda tillstånd som uppdragsgivaren vill uppnå? Hur ser det ut då? Hur tar vi oss dit?

Vägen till världsklass, och klarad konkurrens från omvärlden, måste gå genom motiverade medarbetare, anser vi.

Våra kunder finns idag främst inom industrin, mindre och större framgångsrika företag, oftast i internationell konkurrens.

Samarbetspartners

VMG

VMG är en del av Goldratt Implementation Group Europe, känt för boken Målet och Theory Of Constraints.
VMGs kärnkompetenser är att optimera flöden och processer inom både produktion, projekt och distribution och att bidra med förändringsledning.
Företagets kunder finns i ett brett spektrum av storlekar och branscher, till exempel metall, trä, IT och medicinteknik. Genom teamarbete och VMGs insikter i värdeflöden, flaskhalsar och styrning har kunderna ofta kunnat redovisa stora resultatlyft på kort tid.
Läs mer på www.vm-g.com.
Läs om TOC & LEAN (PDF-fil)

Uppdrag på Saba

Voxlean har inlett ett samarbete med Saba i Helsingborg. Saba en grossist med mycket stora och varierande flöden, dessutom med korta ledtider då man hanterar liv...

2012-04-12

LÄS MER

Spännande uppdrag tillsammans med BT/Toyota

Voxlean genomför tillsammans med BT/Toyota i  Mjölby ett samarbete under 18 månader i syfte att stärka 6 st underleverantörer till BT/Toyota...

2010-04-06

LÄS MER